Kalendarz wydarzeń

 

Sekcja C zgodnie z nomenklaturą NAVIGA jest jedną z najstarszych dziedzin

modelarstwa okrętowego obejmującego budowę modeli wystawowych ocenianych w

różnych klasach w zależności od typu modeli.

Modele te są kwintesencją modelarstwa i to właśnie w tej klasie powstają najwyższej

jakości kopie statków i okrętów. Przez wielu modelarzy uważana za koronną i

najtrudniejszą klasę modeli.

W klasie tej polscy modelarze od wielu lat stanowią czołówkę światową..

Niestety ze względu na wysoki stopień trudności oraz pracochłonności wykonania

modeli coraz rzadziej w klasach tych startują juniorzy a średnia wieku najlepszych

modelarzy klasy C jest dość wysoka.

Specyfika tej klasy powoduje, że zdecydowana większość startujących to

modelarze indywidualni, którzy na co dzień nie są zrzeszeni w klubach. Budowa

modeli klasy C jest bardzo pracochłonna i trwa nawet kilka lat. Często spotyka się też

wąską specjalizację np. modelarzy budujących tylko i wyłącznie żaglowce.

Spowodowane jest to bardzo dużym nakładem pracy i koniecznością zdobycia

szerokiej wiedzy na temat budowy danego typu jednostek oraz wnikliwych

poszukiwań odpowiedniej dokumentacji.