Modele i klasy Sekcji C

Klasy i zasady ich rozgrywania

Modelami budowanymi w tej klasie są modele wystawowe zbudowane w dokładnej podziałce zgodne kształtem i kolorystyką istniejącej jednostki pływającej, względnie jej fragmenty albo też modelarskie inscenizacje portów, stoczni itp.

Całość budowanych modeli podzielona została na klasy:

klasa C-1 Jednostki żaglowe bez napędu mechanicznego

klasa C-2 Jednostki z napędem mechanicznym

klasa C-3 Modele urządzeń okrętowych lub fragmenty jednostek

klasa C-4 Modele miniaturowe w skali 1:250 i mniejszej

klasa C-5 Modele w butelkach

klasa C-6 Modele plastikowe

klasa C-7 Modele kartonowe i plastikowe

klasa C-8 Modele wykonane z dostępnych w handlu zestawów z drewna lub tworzyw sztucznych, ale z wyłączeniem modeli z form wtryskowych.

Modele klasy C oceniane są pod względem jakości i trudności wykonania oraz zgodności z dokumentacją. Model wraz z dokumentacją trafia na stolik sędziowski, gdzie komisja sędziowska przeprowadza jego wnikliwe oględziny i porównanie z przedstawionymi przez modelarza rysunkami, zdjęciami i inną dokumentacją, według której zbudowany został model. Sędziowie oceniając model mogą modelarzowi zadawać pytania związane z budową i wykonaniem oraz przedstawioną dokumentacją. Ocena taka trwa średnio 15 minut. Potem trzech sędziów wystawia swoje oceny w skali 1-100 a wynikiem końcowym jest średnia z tych trzech ocen. Najlepsze modele uzyskują oceny w granicach 96-99 punktów. Ocena 100 punktów zdarza się niezmiernie rzadko.

Każda z poszczególnych klas ma odrębne przepisy klasowe. Przepisy Sekcji C Naviga.