Modele i klasy Sekcji M

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące przepisów i klas modeli prosimy kierować na adres email Sekcji M: sekcjamgmailcom 

Aktualne przepisy dla klas M Naviga:

Rulebook-M-2022.pdf

2022_annexes_compressed.pdf

 

Nowe przepisy wprowadzają dla modeli startujących na Mistrzostwach Świata i Mistrzostwach Europy w klasach wyścigowych (z wyłączeniem klas mini) obowiązek standaryzacji połączeń limitera. Limiter dla zawodnika zostanie dostarczony przez organizatora i będzie losowany przed startem. Po starcie zawodnik oddaje limiter. Procedura ta w fazie koncepcyjnej przyjęła potoczną nazwę "hat system" ("system czapki") - do czapki wsadzonych zostaje 6 limiterów i każdy z zawodników losując wyciąga ten na którym wystartuje. 

Zawodnik który zdecyduje podczas MS lub ME wystartować na limiterze w klasie mini zgłasza swój limiter podczas rejestracji gdzie zostanie wpisany na listę i zaplombowany. Nie jest wymagana standaryzacja połączeń w klasach mini, podobnie standaryzować połączeń nie potrzeba jeżeli danym modelem nie zamierza się startować na Mistrzostwach Świata czy Europy.

Poniżej przedstawiony zostaje schemat połączeń. Użycie różnego rodzaju złączek ma przeciwdziałać niewłaściwemu połączeniu limitera.

Limiter connection

Legenda:

Battery - akumulator

Female 5.5mm - złączka żeńska typu "gold 5,5mm", głębokość złącza minimum 11mm

Male 5.5mm - złączka męska typu "gold 5,5mm"

Female 6mm - złączka żeńska typu "gold 6mm", głębokość złącza minimum 7,8mm

Male 6mm - złączka męska typu "gold 6mm"

Kill sw. (kill switch) - wyłącznik bezpieczeństwa ("zworka")

ESC - regulator obrotów silnika

 

Aktualne przepisy dla klas M Naviga:

Rulebook-M-2020.pdf

Annexes-M-2020.pdf

 

Podczas głosowania w przedmiocie limitów i sposobu liczenia miniętych bojek w Eco i FSRE podjęto decyzje:

1. Pozostawienia obecnych limitów. Minimalna waga akumulatorów musi wynosić 350/700/1050g (nie dotyczy klas mini).

2. W zwiazku z obowiązującym od przyszłego roku zakazem nawracania na bojkach w Eco i FSRE karą za każde minięcie będzie - 1 okrążenie. 

 

Protokół z posiedzenia komisji technicznej - zmiany w przepisach dla klas Sekcji M na rok 2020

Kluczowe zmiany uzgodnione na posiedzeniu komisji technicznej:

1. Przyjęta zostaje Polska Propozycja dotycząca limiterów: limitery jako jedyne ograniczenie energii w Klasach Eco, Eco Team, Hydro 1 i 2, Mono 1 i 2, FSR-E; w klasach Mini pozostaje stan obecny (limitery lub ograniczenie wagą do 113g).

Przyjęta została deklaracja (czyli wola przyjęcia rozwiązania jeżeli będzie możliwa jego realizacja) dotycząca "limiter hat system". W skrócie: jeżeli pojawi się producent lub sponsor, który zapewni pulę limiterów do zapewnienia na nich rozgrywek na Mistrzostwach Świata lub Kontynentu, to zawodnicy będą startować na tych limiterach losując je "wkładając rękę do czapki i wyciągając swój limiter" (stąd nazwa - "hat system", podobnie rozwiązany został problem potencjalnego "oszustwa limiterowego" w zawodach modeli lotniczych). Nie zapadły żadne szczegóły w niniejszej deklaracji - podjęcie niniejszej decyzji potrzebne było do rozpoczęcia rozmów z potencjalnie zainteresowanymi podmiotami. 

2. W klasach Eco/MiniEco nie bedzie możliwe nawracanie miniętej bojki. Szczegóły zostaną ustalone w głosowaniu elektronicznym do końca roku.

8. W ciągu 2 ostatnich minut wyścigu FSR-E nie będzie możliwe wzywanie łodzi ratowniczej.

9. Wprowadzony zostaje minimalny poziom wagi akumulatora do limitera: 350g dla klas Eco, Hydro 1, Mono 1; 700g dla klas Hydro 2 i Mono 2.

10. Walter Geens został wybrany przez aklamację Przewodniczącym Sekcji M Naviga na lata 2020-2021.

 

Aktualne przepisy Naviga w wersji oryginalnej:

Rulebook-M-2019.pdf

A-1-C-2019-Limiter-settings.pdf

A-1-B-Maximum-and-Minimum-Voltage-2019.pdf

A-1-A-Batteries-rules-2019.pdf

Przewodniczący Sekcji M – Walter Geens – na wniosek Polskiej Sekcji M, odniósł się do przepisu dotyczącego wymogów malowania modeli.

Doprecyzował przepis komentarzem na oficjalnej stronie Naviga, który streścić można w poniższych punktach:

- jednolity kolor modelu nie jest dopuszczalny
- 1/3 powierzchni zarówno dna, burt, pokładu ma posiadać barwę kontrastującą do reszty barwy modelu
- zalecane są jaskrawe kolory modeli, odblaskowe, fluorescencyjne
- kolor może zostać naniesiony na model różnymi technikami, w tym za pomocą naklejek, taśm, etc.

Prezentowane poniżej modele do klasy Eco Walter uznał jako dobry przykład spełniający wskazane zalecenia:

poprawny model pokladpoprawny model dno

 

Pełny tekst komentarza [kliknij]

 

 

Litera "M" w terminologii Organizacji NAVIGA oznacza modele łodzi motorowych /ślizgów/ dowolnej konstrukcji, które są podzielone na 2 kategorie;

-napędzane silnikiem elektrycznym,

-napędzane silnikiem spalinowym.

Od wielu lat w zawodach orgaznizowanych przez Sekcję M w Polsce nie są rozgrywane klasy modeli spalinowych.

 

Wyścigi modeli ślizgów spalinowych rozgrywane są w - Sekcja FSR

 

Ponadto wyszczególnia się biegi, czyli klasy w których zawodnik samodzielnie odbywa start po trasie oraz wyścigi gdzie startuje na raz do 6 lub 8 zawodników (w zawodach organizowanych w Polsce tylko w wyjątkowych przypadkach startuje w 1 grupie więcej niż 6 zawodników). 

 

Modele te występują w następujących grupach klas:

 

Biegi:


F1

Grupa ta obejmuje zdalnie sterowane modele ślizgów, napędzane silnikiem spalinowym lub elektrycznym, ze śrubą całkowicie zanurzoną w wodzie, przeznaczone do opłynięcia trasy o kształcie trójkąta równobocznego o boku długości 30 m w jak najkrótszym czasie.

W grupie tej występują 3 klasy;

F1-V3,5 w której model posiada silnik spalinowy o pojemności skokowej do 3,5 cm3,

- F1-V15 w której model posiada silnik spalinowy o pojemności skokowej  od  do 15 cm3,

- F1-E w której model posiada silnik elektryczny.


F3

Grupa ta obejmuje zdalnie sterowane modele ślizgów, napędzane silnikiem spalinowym lub elektrycznym, ze śrubą całkowicie zanurzoną w wodzie, przeznaczone do prawidłowego / tzn.bez potrącania i omijania bojek tworzących bramki / opłynięcia w jak najkrótszym czasie trasy o na której rozmieszczono 8 bramek.

W grupie tej występują 2 klasy:

- F3-V w której model jest napędzany silnikiem spalinowym o dowolnej pojemności,

- F3-E w której model napędzany jest silnikiem elektrycznym

 

 

Wyścigi:


ECO

Grupa ta obejmuje zdalnie sterowane modele ślizgów napędzane silnikiem elektrycznym, ze śrubą całkowicie zanurzoną w wodzie, przeznaczone do wyścigu, w którym uczestniczy do 6 modeli na trasie trójkąta równobocznego o boku 30m utworzonej przez 3 boje, w czasie 6 minut.

 W grupie tej występują 3 klasy;

- Mini ECO, w której długość modelu nie przekracza 430 mm a masa wynosi co najmniej 0,45 kg,

ECO, w której długość modelu przekracza 430 mm a masa wynosi co najmniej 1 kg.

- START, klasa kierowana dla adeptów modelarstwa sportowego. Modele podobne są do Mini Eco, lecz znacznie uproszczone, tanie w budowie lub zakupie.

W klasie START obowiązują przepisy jak dla modeli Mini ECO doprecyzowane trzema parametrami:

- silnik typu BC 2225/13 (DYS BMA1712-13)
- wał prosty
- maksymalna średnica śruby napędowej: 26mm

ECO Team

Grupa ta obejmuje zdalnie sterowane modele ślizgów napędzane silnikiem elektrycznym, ze śrubą całkowicie zanurzoną w wodzie, przeznaczone do wyścigu zespołowego. W wyścigu, który trwa 18 minut uczestniczy do 6 zespołów, składających z 2 do 3 zawodników.

W grupie tej występują 2 klasy;

- Mini ECO Team, w której długość  modelu nie przekracza 430 mm a masa wynosi co najmniej 0,45 kg,  

- ECO Team, w której masa wynosi co najmniej 1 kg.

 
MONO, HYDRO

Grupa ta obejmuje 2 podgrupy zdalnie sterowanych modeli ślizgów podobnych do dużych łodzi wyścigowych, napędzanych jednym lub kilkoma silnikami elektrycznymi, zasilanych ze źródła prądu stałego, wyposażonych w jedną lub więcej śrubę półzanurzoną w wodzie, przeznaczonych do wyścigu na owalnej trasie, utworzonej z 6 boi. Czas wyścigu, w którym uczestniczy do 6 modeli, wynosi 6 minut.

Podgrupę Mono tworzą jednokadłubowe modele ślizgów.

W skład jej wchodzą 3 klasy:

- Mini Mono, w której długość modeli nie przekracza 450 mm, 

- Mono1

- Mono2

Podgrupę Hydro tworzą wielokadłubowe modele ślizgów.

W skład jej wchodzą 3 klasy:

- Mini Hydro, w której długość modeli nie przekracza 450 mm, 

- Hydro1

- Hydro2

ZASILANIE 

W klasach ECO, Mono, Hydro obowiązują poniższe wymagania dotyczące zasilania modeli:

- Start, Mini Eco, Mini Mono, Mini Hydro: limit 21 Wh (watogodzin) odmierzany limiterami (KLW202, KLW203, MDLE, eLIM, TSS) albo maksymalna masa źródła zasilania razem z przewodami (o długości minimum 30mm i przekroju co najmniej AWG 16 - 1,3mm²) wynosi 113g

 

- Eco, Mono 1, Mono 2: limit 60 Wh (watogodzin) odmierzany limiterami (KLW202, KLW203, MDLE, eLIM, TSS) a maksymalna masa źródła zasilania (akumulatorów 2S lub 3S) razem z przewodami (o długości minimum 30mm i przekroju co najmniej AWG 12 - 3,3mm²) musi wynosić minimalnie 350g.

 

- Mono 2, Hydro 2: limit 120 Wh (watogodzin) odmierzany limiterami (KLW202, KLW203, MDLE, eLIM, TSS) a maksymalna masa źródła zasilania (akumulatorów 4S lub 6S) razem z przewodami (o długości minimum 30mm i przekroju co najmniej AWG 12 - 3,3mm²) musi wynosić minimalnie 700g.

 
Klasa FSR E

Klasa ta obejmuje zdalnie sterowane modele ślizgów napędzane silnikiem elektrycznym, ze śrubą całkowicie zanurzoną w wodzie, przeznaczone do wyścigu, w którym uczestniczy do 8 modeli na trasie utworzonej z 5 boi (w kształcie litery M) w czasie 15 minut.

Przepisy dotyczące zasilania w FSR E wymagają, aby limiter (KLW202, KLW203, MDLE, eLIM, TSS) umożliwił oddanie maksymalnie 180 Wh (watogodzin) a maksymalna masa źródła zasilania (akumulatorów o napięciu max 43V) razem z przewodami (o długości minimum 30mm i przekroju co najmniej AWG 12 - 3,3mm²) musi wynosić minimalnie 1050g.

Dla wszystkich klas maksymalny poziom napięcia celi przed startem nie może przekroczyć 4,23V, minimalny poziom napięcia celi po starcie nie może być niższy niż 3,3V.

 

Więcej informacji na oficjalnej stronie NAVIGA