Sekcja C
Sekcja F5
Sekcja FSR
Sekcja M
Sekcja NS
Sekcja Modeli Plastikowych
Sekcja RC
Sekcja Modeli Kartonowych

O Związku

Związek Sportowy Modelarstwa Kołowego i Pływającego reprezentowany jest przez Ligę Obrony Kraju.

Liga jest stowarzyszeniem patriotyczno-obronnym, które w swojej działalności statutowej od wielu lat zajmującym się również modelarstwem.

Od 1953 roku Liga Obrony Kraju jest organizatorem Mistrzostw Polski w modelarstwie.

W roku 1975 Zarządzeniem Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki LOK otrzymał status organizacji wiodącej w dziedzinie sportowego modelarstwa kołowego i pływającego.

W roku 2007, w noweli ustawy z 29 lipca 2005 roku o sporcie kwalifikowanym, stowarzyszeniu Lidze Obrony Kraju nadano status polskiego związku sportowego w zakresie modelarstwa kołowego i pływającego.

Do podstawowych zadań Związku należą podstawowe szkolenie modelarskie, organizacja rozgrywek sportowych, powoływanie kadry narodowej i reprezentacji Polski na imprezy międzynarodowe.

Realizowana przez Ligę Obrony Kraju misja modelarstwa powszechnego od ponad pół wieku wnosi kluczową rolę w kształceniu kadr na potrzeby innowacyjnej gospodarki, przyszłych: inżynierów, techników, operatorów pojazdów i urządzeń.

Organem wykonawczym związku jest Centralna Komisja Modelarstwa, złożona z przedstawicieli
wszystkich dyscyplin modelarstwa kołowego i pływającego.

Od 1955 roku Liga wydaje miesięcznik „Modelarz”, od 1959 roku – miesięcznik „Mały modelarz” - tytuły na których wychowały się pokolenia i miliony Polaków.

Od 1965 r. należymy do Światowej Organizacji Modelarstwa Pływającego i Sportów Modelarskich NAVIGA i aktywnie uczestniczymy w działaniach jej następujących Sekcji:

-Sekcji FSR – pływających modeli wyścigowych

-Sekcji M - modeli pływających z napędem mechanicznym

-Sekcji NS – redukcyjnych modeli pływających

-Sekcji S - modeli żaglowych sterowanych radiem (zwanej również Sekcją F5)

Ponadto Związek Sportowy Modelarstwa Pływającego i Kołowego należy do Sekcji C – redukcyjnych modeli wystawowych - organizacji NAVIGA.

Bardzo wysoki poziom międzynarodowy polskiego modelarstwa sportowego artykułowany jest nie tylko regularnymi sukcesami polskich zawodników na Mistrzostwach Świata i Europy czy wielokrotnie piastowanych przez Polaków najwyższych stanowiskach we władzach Międzynarodowych Organizacji Modelarskich. Międzynarodowa społeczność modelarska regularnie powierza Związkowi Sportowemu Modelarstwa Kołowego i Pływającego organizację najbardziej prestiżowych imprez takich jak Mistrzostwa Świata i Mistrzostwa Europy.

W ostatnich latach Polska zorganizowała następujące imprezy:

- w roku 2013 – mistrzostwa Świata modeli żaglowych sterowanych radiem w m. Jezierzany w Gminie Postomino w województwie zachodniopomorskim,

- w roku 2015 – mistrzostwa Świata modeli pływających klas M w Kędzierzynie - Koźlu w województwie opolskim,

- w roku 2016 – mistrzostwa Europy wyścigowych modeli pływających klas FSR w m. Jawor w województwie dolnośląskim.

- w roku 2017 mistrzostwa Świata modeli pływających klas NS w dniach 3-11 lipca 2017 roku w m. Orneta w województwie warmińsko-mazurskim,

- w roku 2017 mistrzostwa Świata modeli pływających klas FSR w dniach 31 lipca-13 sierpnia 2017 roku w m. Jawor w województwie dolnośląskim.