O sekcji FSR

Modele w kategoriach FSR są kierowane przez zawodnika używającego sterowanie radiowego.

To są modele łodzi dowolnej konstrukcji , zaprojektowane ,które spełniają warunki udziału w

wyścigu, jednak powinny wyglądać jak łódź.