O sekcji FSR - about FSR

Modele w kategoriach FSR są kierowane przez zawodnika używającego sterowanie radiowego.

Są to modele łodzi dowolnej konstrukcji z napędem spalinowym, które spełniają warunki udziału w wyścigu według przepisów Naviga.