Zgodnie z §19 p.7 Regulaminu Sekcji CKM LOK z dnia 07 grudnia 2013 r. Prezydium
Centralnej Komisji Modelarstwa odwołuje wszystkie rozgrywki modelarskie planowane
w okresie do końca czerwca 2020 r. oraz zaleca rozważenie przez zarządy Sekcji możliwości
przeprowadzenia rozgrywek w terminie późniejszym, o ile pozwoli na to sytuacja
epidemiczna w Polsce i związane z nią działania władz państwowych.

 

Pełna treść uchwały