Zarząd Sekcji M

 

Przewodniczący Sekcji: Rafał Nitecki

Wiceprzewodniczący Sekcji: Piotr Stolarek

Sekretarz Sekcji: Jacek Dzwonkowski

Skarbnik Sekcji: Mariusz Ciszewski

Członek Zarządu Sekcji: Lech Surman

 

Kontakt: sekcjamgmailcom