Modele FSR - models

Kategoria FSR V jest podzielona na następujące grupy:

Klasa FSR V 3.5 STANDARD Dowolnej budowy model do wyścigu zespołowego, czasu trwania, 

wyścigu minimum 20-30 minut, z silnikiem spalinowym zamontowanym w środku do 3.5 cc

i napęd poniżej linii wodnej (nie wolno stosować przekładni oraz nitro do paliwa).

Klasa FSR V 3.5 Dowolnej budowy model do wyścigu zespołowego i czasu trwania

wyścigu minimum 20-30 minut , z silnikiem spalinowym zamontowanym w środku do 3.5 cc

i napęd poniżej linii wodnej.

Klasa FSR V 7.5 Dowolnej budowy model do wyścigu zespołowego i czasu trwania

wyścigu minimum 20-30 minut , z silnikiem spalinowym zamontowanym w środku powyżej

3.5 cc do 7.5cc i napęd poniżej linii wodnej.

Klasa FSR V 15 Dowolnej budowy model do wyścigu zespołowego i czasu trwania

wyścigu minimum 20-30 minut , z silnikiem spalinowym zamontowanym w środku powyżej

7.5 cc do 15 cc i napęd poniżej linii wodnej.

Klasa FSR V 27 Dowolnej budowy model do wyścigu zespołowego i czasu trwania

wyścigu minimum 20-30 minut , z silnikiem spalinowym zamontowanym w środku (silniki

benzynowe z zapłonem iskrowym świecy) powyżej 15 cc do 27 cc i napęd poniżej linii

wodnej.

Klasa FSR V 35 Dowolnej budowy model do wyścigu zespołowego i czasu trwania

wyścigu minimum 20-30 minut , z silnikiem spalinowym zamontowanym w środku (silniki

benzynowe z zapłonem iskrowym świecy) powyżej 27 cc do 35 cc i napęd poniżej linii

wodnej.