Zarząd Sekcji F5

Jerzy Springer
Komandor
Wiesław Rapacki
V-ce Komandor ds. sportowych
Jerzy Kordowiecki
Skarbnik Sekcji
Paweł Albrecht
Sekretarz Sekcji